1900 9002
Tòa lâu đài gỗ khổng lồ ở Pattaya không cần dùng đinh

Tòa lâu đài gỗ khổng lồ ở Pattaya không cần dùng đinh

Lâu đài Sự Thật (Sanctuary of Truth) nằm bên bờ biển ở Pattaya, chế tác chủ yếu bằng gỗ...